- frihetens röst i det digitala ljudflödet

Om Frihetsjournalen:
Publicistisk ambition

Frihetsjournalen består för närvarande av ett nyhetsblad som läsare av bloggen "i hjärtat rebell" kan prenumerera på för att stödja bloggen.

Avsikten med nyhetsblad är att ge lite mer och lite längre kommentarer och analyser till de läsare som ekonomiskt vill stödja bloggen och på det sättet säkra bloggens framtid. Nyhetsbladet ska alltså ses som ett komplement och tillägg till bloggen, där utrymme finns att reflektera över den månad som gått och peka ut de viktigaste händelserna.

Under hösten 2007 genomfördes ett försök med poddradio. Syftet med att koppla poddradio till bloggen "i hjärtat rebell" är att komplettera det skrivna ordet med det talade.

Därmed kan fler röster än den ansvarige bloggarens göra sig hörda, eftersom poddradio bygger på samtal med andra aktörer. Det betyder att rapporter och böcker från tankesmedjor, institut och organisationer kan diskuteras och författare och skribenter intervjuas.

I radioformatet kan diskussion föras med andra samhällsdebattörer som har liberalt och konserviativt perspektiv. Denna mångfald av borgerliga röster kan via poddradio som publiceras via bloggen ge möjlighet till en breddad idédebatt i Sverige.

Här kan liberaler med såväl klassisk som socialliberal prägel, liksom kommunitärer och konservativa mötas för diskussion utan att alltid behöva förhålla sig till den politiska vänstern, så som fallet är i public serivce.

Frihetsjournalens poddradio kan bli en arena för "inomborgerlig" debatt, där likheter och skillnader mellan olika perspektiv på den borgerliga planhalvan kan ventileras.

Ansvarig utgivare är Dick Erixon och copyrightinnehavare är Erixon kommunikation AB.